Odwiedź nasz profil na Facebooku
 

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 W SŁUPSKU  |  SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

sobota, 19 styczeń 2019 10:26

XII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła

Zawiadomienie Na podstawie Art. 50 pkt. 2 Statutu STO, oraz uchwały nr 40 Zarządu z dn. 14 stycznia 2019r. Zarząd STO SKT Nr 68 w Słupsku zwołuje XII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Termin zebrania : 8 lutego 2019 r. o godz. 17.00 W przypadku braku quorum w I terminie, wyznacza się II termin zebrania w tym samym dniu na godz. 17.30 . Proponuje się następujący porządek obrad:   Wybór Prezydium Zebrania Głosowanie nad porządkiem zebrania oraz regulaminem obrad 3. Wybór Komisji Zebrania - mandatowej - wyborczej - uchwał i wniosków - skrutacyjnej 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 6. Dyskusja 7. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu 8. Wybory nowych władz koła Prezesa Członków Zarządu Komisji Rewizyjnej Delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów STO 9. Podjęcie uchwał 10. Zakończenie Zebrania Zebranie odbędzie się w budynku szkoły przy ul. Banacha. Z uwagi na ważność podejmowanej decyzji, oraz wymagania statutowe, prosimy o niezawodne przybycie.                                                                                                                Zarząd SKT STO NR 68 w Słupsku