Odwiedź nasz profil na Facebooku
 

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 W SŁUPSKU  |  SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Samodzielne Koło Terenowe uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego w 2004r. Wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000044025

PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

Szanowni Państwo,

Na początku bieżącego roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok poprzedni, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Społeczne Towarzystwo Oświatowe i nasze cele związane z edukacją.

Przypominamy, że STO (zał. w 1987 roku) upowszechnia w Polsce ideę nowoczesnej oświaty, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. Od 1989 roku STO zakłada i prowadzi szkoły społeczne, finansowane na zasadzie non profit. Uczniowie tych szkół odbierają wszechstronne, rzetelne wykształcenie, zyskują umiejętność uczenia się przez całe życie i wraz ze swymi rodzinami uczestniczą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. STO od 25 lat udowadnia w praktyce doniosłość swojej misji.

Wybierając nasze stowarzyszenie, dadzą Państwo świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać    1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134,PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Złóż zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeżeli chcesz, aby twój 1% został przekazany Twojej szkole
wpisz w odpowiedniej rubryce nr KRS
0000044025

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczamy na wspieranie prowadzonych przez nas placówek oświatowych oraz na rzecz poprawy kształcenia dzieci i młodzieży. Zgodnie z naszymi zasadami staramy się, by kwoty od darczyńców były przeznaczane na wyposażanie naszych szkół, na dofinansowanie zajęć edukacyjnych, stypendia dla uczniów, a także na szkolne konkursy i zawody.

Będziemy zaszczyceni, jeśli wybiorą państwo nasze stowarzyszenie, dając tym samym świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku.