Odwiedź nasz profil na Facebooku
 

SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 68 W SŁUPSKU  |  SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

tytuł   SZKOŁA PODSTAWOWA - zajęcia edukacji informatycznej- kilkunastoosobowy zespół klasowy- nauka języka angielskiego 5 godz./tydz. - zajęcia na basenie, gimnastyka korecyjna- opieka pedagoga szkolnego, pielęgniarki- wycieczki i kilkudniowe wyjazdy na zieloneszkoły     Nadrzędnym celem placówki jest wszechstronny rozwój ucznia. Swoje zainteresowania uczniowie mogą poszerzać na zajęciach pozalekcyjnych. Oferta zajęć jest bardzo szeroka, w zależności od zainteresowań uczniów. Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno - krajoznawczych prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia.Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciele i rodzice mają poczucie wspólnoty celu, którym jest wszechstronny rozwój dziecka. Staramy się by absolwenci posiadali umiejętności wyrażania własnych opinii i odnalezienia się w aktualnych realiach.  Szkoła wychowując: rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie kwalifikowanych kadr dla rolnictwa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio dla ich potrzebi możliwości szkoły Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach. Nasza szkoła od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin wiedzy oraz umiejętności. Uczniowie uczą się w szkole języków obcych.  Szkoła zapewnia: kompetentnych nauczycieli i wychowawców opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji poszanowanie praw ucznia warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji możliwość poznawania regionu i kraju